Presentació del projecte

I. COM PENSEM EL PROJECTE PATISII. MEMORIA PROJECTE
 
II.1 Criteris del projecte
Premisses que s'han inclòs en el disseny:
- Seguir les normatives UNE-EN 1176 i 1177 sobre condicions de seguretat dels diferents
equipaments de jocs i dels paviments que els suporten.
- Dissenyar els jocs i no comprar els de catàleg ja que el preu elevat es portaria tot el
pressupost en un joc o dos, no seria un disseny participatiu i no tindríem la possibilitat
d'incorporar altres criteris a l'hora de jugar o de fer participar a la resta de l’escola.
- Respectar la condició de no modificar els m2 de superfície o instal·lar elements permanents
en la pista que interfereixin amb el joc establert per ensenyament
- Realitzar el disseny sempre a partir de les necessitats i propostes elaborades des de l'escola,
alumnat i professorat.
- Transformar el pati en un hàbitat amb biodiversitat i connectat amb el seu entorn natural, a
través del nou disseny de l'hort, incorporació de jardineres amb plantes del país, cura de
l'arbrat existent i plantació de nous.
- Incloure a les famílies en la construcció dels diferents elements que siguin possibles on
l'escola i alumnat puguin utilitzar el pati com a projecte pedagògic dins de les mateixes classes.
- Comptar en tant que sigui possible, amb industrials de la zona vinculats a l'escola, o no; per
acordar els treballs com a cooperació a l'escola, en la mesura del possible. (mitjançant el
pagament sol de materials utilitzats o descomptes importants en els treballs de mà d'obra, en
cas que calgui pagar-ho)
- Realitzar un disseny constructiu perquè pugui ser construït per persones no especialitzades i
amb eines senzilles.
- Tenir al desembre 2015 un pati nou amb la majoria possible dels elements dissenyats de la
fase 1. (veure quadre de planificació a l’apartat III d’aquesta memòria)

Homologació de jocs i espais de joc:
Tot el mobiliari de jocs i els espais que ho suportin seran sotmesos a un procés d'homologació
per una empresa externa especialista en el tema (AIJU-Alacant) segons pressupost i detalls dels
serveis adjunts en aquesta memòria. Dins del procediment d'homologació s'inclou una primera
etapa d'estudi sobre plànol i redacció de recomanacions per a la seva correcció, en cas de ser
necessari, i una segona etapa post-construcció on es verifiquen els elements de joc i de l'espai
segons projecte. Prèviament a enviar el projecte actual a l'empresa homologadora, es
realitzarà un càlcul d'estructura (Estudi DRASSANA-Barcelona) amb els materials constructius
adequats per a la seva posterior homologació.

II.2 Jocs i elements dissenyats
Pati grans:
1. Estructura de joc gran
2. Caseta pujada amb sorral
3. Tirolina
4. Troncs equilibri
5. Caseta teatre
6. Taules i bancs de tronc
7. Hort
8. Jardineres

Pati petits:
1. Estructura de joc petit
2. Caseta pujada amb sorral
3. Troncs equilibri
4. Caseta teatre
5. Taules i bancs de tronc
6. Jardineres

III. Pressupost i calendari fase 1 (june2015)
 
La fase 1 del projecte serà desenvolupada des d'ara fins al desembre de 2015. Per aquesta fase
comptem amb un pressupost total de 20.000 euros IVA inclòs.
En aquesta fase tenim planificat instal·lar els següents elements i realitzar els treballs previs
necessaris:

- Pati petis: 1. Estructura de joc petit, 4. troncs equilibris, 5. caseta teatre, i 6. jardineres
 Disenny realitzat per Jan Bayo amb la participació de la comissió de Pati (aquest és un avantprojecte que podrà tenir canvis a partir de l'estudi d'homologació i pressupost disponible)

- Pati grans: 1. Estructura de joc grans, 4. troncs equilibris, 5. caseta teatre, i 8. jardineres
 
Disenny realitzat per Jan Bayo amb la participació de la comissió de Pati (aquest és un avantprojecte que podrà tenir canvis a partir de l'estudi d'homologació i pressupost disponible)

Actualment tenim els preus dels professionals externs: Dissenyador, calculo estructures de jocs
i homologació. Tenim els preus aproximats de treballs previs com moviments de terra i
construcció de sorrals ( pressupost realitzat pels tècnics del Ajuntament ). Pel preu del material
per construir els jocs no ho tenim, ja que dependrà de les exigències de l'homologació i les
possibilitats del mercat per trobar el que necessitem i tampoc del preu de fonaments pel
mateix motiu. De totes maneres, la fase 1 s'ajustarà al pressupost disponible. Esperem
comptar també amb treball voluntari o de preu molt ajustats d'industrials de la zona vinculats
a l'escola, per poder arribar al màxim amb la fase 1.
 
Pressupost estimat (june 2015) 

Dissenyador 1.500,00 €
Calculo estructures de jocs Fase 1 3.252,75 €
Homologació 2.238,00 €
treballs previs al pati Fase 1 (Estimat) 7.109,96 €
SUBTOTAL pressupostat 14.100,71 €
Resta per materials i fonaments 5.899,29 €
TOTAL PRESSUPOST FASE 1 20.000,00 € (Preus Iva inclòs)

En aquest pressupost no està comptabilitzat, per què està fora del pressupost, el temps dels
tècnics de l´Ajuntament com suport al projecte i els treballs de neteja del clavegueram que es
farà com a part del manteniment del pati.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.